این دستگاه عمل ساختن جعبه مقوایی کارتنی ، چیدن محصولات مانند (محصولات داخل جعبه های مقوایی، صابون و …. در کارتن مقوایی را انجام داده و پس از قراردادن یک سطح مقوایی در بالای آنها، درب جعبه کارتنی را بسته بندی می کند.