دستگاه مدل PICK FILL SEAL که به طور مختصر با نام PFS شناخته می شود پاکتهای آماده با زیپ/بدون زیپ که در فیدر دستگاه قرار گذاشته شده را به قسمت روتاری پرکن (پرکن دیجیتالی یا پرکن پودری یا پرکن حجمی یا مایع) انتقال داده و پس از تزریق گاز ازت (درصورت نیاز) عملیات پرکردن را انجام داده و پس از بسته بندی کردن از دستگاه خارج می کند.

بدین ترتیب این دستگاه می تواند رنج وسیعی از محصولات مختلف را حتی با دو پرکن متفاوت بسته بندی کند.

ضمنا دستگاه PFS دارای انعطاف بسیار بالایی جهت بسته بندی در پاکت ها با انواع مختلف ( سه یا چهار طرف دوخت و همچنین پاکت ایستاده (دوی پک) ) و ابعاد مختلف می باشد.

[wpsm_comparison_table id=”6″ class=”center-table-align”]

1-دستگاه پرکن PFS SIMPLEX جهت پرکردن مواد در پاکت ایستاده آماده (با یک تغذیه)

2-دستگاه پرکن PFS DUPLEX جهت پرکردن مواد در پاکت ایستاده زیپ دار آماده (با دو تغذیه)

3-دستگاه پرکن PFS DUPLEX جهت بسته بندی دستمال و باند بهداشتی مرطوب در پاکت ایستاده آماده (با دو تغذیه)