دفتر ایران شرکت Pakona

تلفن: 88776302 – 021

فاکس: 88776303 – 021


آدرس: تهران ، بزرگراه مدرس ، تقاطع خیابان ظفر غربی (وحید دستگردی) ، روبروی بانک اقتصاد نوین ، ساختمان 219 ، واحد 7


ایمیل: pakona@pakona.ir
pakona.eng@gmail.com


فرم تماس